Välkommen till skyddsboden.se

         Jag handlar som

 

Privat Företag
  •  Kundtjänst 0950-40 24 16
  •  Leverans 2-6 arbetsdagar

Soft Touch arbetshandskar

Hos Soft Touch hittar du arbetshandskar för alla miljöer och arbetsplatser. Här finns allt från kraftiga värmetåliga svetshandskar och vinterfodrade montagehandskar till tunna engångshandskar.

Egenskaper

Varumärke


Ett svenskt företag med anor

Soft Touch är ett svenskt företag med anor som går tillbaka till början av 1900-talet. Idag är Soft Touch ett av Sveriges ledande varumärken på arbetshandskar av olika modeller och material.

Storlek på handskar

Det är viktigt att man är noga när man väljer storlek på sina handskar. En för stor handske kan vara en riskfaktor  i arbetet.

Storlekstabell handskar Soft Touch

Etik

Soft Touch AB tror på socialt ansvar genom hela produktionen och verkar för att alla arbetstagare ska ha en bra och säker arbetsmiljö och en arbetsplats med goda villkor och som de trivs på. Oavsett vilken arbetsgivare man har, och oavsett i vilket land man jobbar. Därför väljer Soft Touch sina leverantörer med omsorg.

Leverantörerna skall nå upp till Soft Touch alla krav gällande arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan, precis som deras egna fabriker. Det finns nationella lagar och internationella konventioner som reglerar arbetstagarnas rättigheter på arbetsplatsen, inklusive FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO:s (International Labour Organisation) konventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet.

När Soft Touch ställer krav på sina leverantörer använder de sig av en code of conduct, som listar de lagar och konventioner om anställdas rättigheter på arbetet, som deras leverantörer undertecknar och godkänner att följa. Code of Conduct reglerar de etiska förhållandena hos leverantörerna och grundar sig på ILO åtta kärnkonventioner om arbetsrätt. För att vara säkra på att leverantörerna lever upp till kraven, utförs regelbundet audits av leverantörerna och produktionsenheter. Dessa kontroller görs av Soft Touch ABs egna medarbetare, för att med egna ögon se att arbetsmiljön är så bra som den borde vara

 

Miljöpolicy

Soft Touch AB är miljödiplomerade av Göteborgs Stad. Miljödiplomering är en process för att bygga upp ett miljöledningssystem som syftar till ständiga förbättringar.

 

Diplomet är ett officiellt erkännande på att de är på rätt väg i miljöarbetet. Genom miljöarbete vill de ta ansvar i strävandet att uppnå ett mer ekologiskt uthålligt samhälle och ett mer miljöanpassat transportsystem.

Det innebär:

  • Bygga upp och vidmakthålla en miljöorganisation.
  • Miljösamordnare skall i samarbete med företagsledning löpande stimulera ett ökat miljöengagemang och initiativ hos alla individer i organisationen.
  • Kontinuerligt utbilda och informera personalen i miljöfrågor så att de har kompetens och engagemang att beakta miljöaspekterna i den dagliga verksamheten.
  • Arbeta efter bolagsspecifika miljöprogram. Där så är möjligt skall miljöarbetet följas upp och vara mätbart.
  • I alla delar av transportkedjan verka för och upprätta samarbetsformer, med såväl kunder som leverantörer, som gynnar miljön.
  • Arbeta med förebyggande miljöåtgärder och sträva efter ständiga förbättringar.
  • Följa och helst överträffa tillämplig miljö-lagstiftning.

 

REACH

REACH står för Registrering, godkännande, utvärdering och begränsning av kemikalier.

För att producera handskar med den kvalité och de egenskaper som önskas behövs kemikalier. Men kemikalier behöver inte alltid vara dåliga, det handlar bara om att välja rätt. Soft Touch arbetar dagligen med att göra just detta.

Soft Touch AB importerar och säljer handskar vilket gör att de måste följa REACH i deras kemikaliearbete. REACH begränsar och förbjuder kemikalier och har som huvudsyfte att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön mot de risker som kan orsakas av kemikalier. Soft Touch AB följer de listor som begränsar eller förbjuder kemikalier.

För att säkerställa att de lever upp de krav som ställs på dem, deras produkter och produktion, ställer de krav på dina leverantörer. De kräver att leverantörerna signerar Soft Touch kemikaliebegränsningslista och garanterar att produkterna inte innehåller förbjudna eller begränsade ämnen. De ämnena som finns på deras listor följer kraven i REACH, en rad andra lagar och direktiv. För att verifiera att deras leverantörer följer kraven genomförs också slumpmässiga kemiska tester på produkterna.


 

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassanFortsätt handla
Produkter
Handla
Information
Moms visas: